microCMSdate2022-08-19 13:27:14authoradminpreviews389
Jest to projekt typu Landing Page, który ma wbudowany system zarządzania napisany w JavaScripcie i pobierający dane z bazy danych, a komunikacja odbywa się poprzez API.

my new cms project