MEAN Stack Applicationdate2024-06-06 12:48:45authoradminpreviews1837
Jest to projekt aplikacji typu Single Page Application zrobionej w technologii MEAN Stack, czyli MongoDB + Express.js + Angular + Node.js. Aplikacja została wdrożona na platformie Heroku.

Projekt MEAN Stack Auth Application