MyPressuredate2023-08-11 11:22:35authoradminpreviews510
Jest to projekt aplikacji do przechowywania wyników pomiarów mojego ciśnienia krwi i tętna. Wyniki są prezentowane w formie graficznej. Aplikacja została napisana w Angularze 14. Do wykresów użyłem bibliotek ChartJS oraz Ng2-Chart. Szablon oparty został na Bootstrapie. Ikonki zrobione są przy pomocy Font Awesome. Backend wykonany tradycyjnie - API w PHP, baza na MySQL-u.

Projekt MyCharts Projekt MyCharts
Projekt MyCharts