Rejectorsdate2022-09-22 15:25:53authoradminpreviews388
Jest to widok raportu połączeń odrzuconych. Połączenia odrzucone są to żądania HTTP pochodzące od spamujących botów. Takie requesty są blokowane i w efekcie otrzymują response z kodem statusu 401 (brak autoryzacji). Blokowanie oparte jest na mechanizmie czarnej listy adresów IP. Lista ta jest automatycznie uzupełniana przez aplikację, gdy przychodzące żądania wykonują serię tych samych URL-i w krótkim odstępie czasu. Po rozpoznaniu takiej sytuacji adres IP żądania trafia na czarną listę i od tego momentu aplikacja - zamiast normalnie obsłużyć połączenie pochodzące z tego adresu - odpowiada statusem 401, a żądanie jest rejestrowane. Zarejestrowane blokady żądań możemy potem zaraportować (jak na zdjęciu poniżej).

Projekt MyCMS